Kiến thức bất động sản

Thủ tục cấp sổ đỏ

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ  Có thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ. Người dân nên nắm rõ trình tự thủ tục cấp sổ đỏ để không mất nhiều thời gian khi hoàn thiện hồ sơ. Từ ngày 3/3, Nghị định của …

Đọc thêm »